Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Musethica dzieli się na dwa poziomy narodowy i międzynarodowy. Poziom narodowy skupia się na organizacji projektów i ich realizacji, natomiast poziom międzynarodowy zajmuje się umacnianiem podejmowania wspólnych decyzji między różnymi siedzibami i nadzorowaniem by wartości Musethica były szanowane przez wszystkie siedziby. 

Poziom narodowy

Asociación Musethica, Hiszpania (2012)
– Musethica e. V., Niemcy (2013)
Musethica Association, Izrael (2014)
– Stowarzyszenie Musethica, Polska (2015)

Dodatkowo Musethica współpracuje z partnerami w Chinach (2014), Szwecji (2015), Francji (2015) i rozszerza się na całym świecie. 

Poziom międzynarodowy 

International Artistic Committee (Międzynarodowy Komitet Artystyczny)
International Board (w procesie)