Cele i Wartości

CELE

 • Promowanie zmian na skalę światową w programie nauczania dla młodych, wybitnych muzyków, wiążące się z graniem koncertów, które odgrywają ważną i istotną rolę w uzupełnieniu edukacji oraz dają szansę zagrania u boku znanych muzyków i profesorów.
 • Wspieranie procesu kształcenia wybitnych, młodych muzyków, poprzez dostarczenie im wielu okazji do uczestniczenia w koncertach dla społeczeństwa, celem doskonalenia swoich umiejętności artystycznych.
 • Pomoc młodym muzykom w zrozumieniu co to znaczy być wybitnym instrumentalistą / wykonawcą muzyki klasycznej.
 • Tworzenie nowej generacji młodych muzyków, którzy rozumieją znaczenie muzyki w społeczeństwie i środowisku.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego młodych muzyków poprzez wykorzystanie synergii między studentami i znanymi muzykami w celu polepszenia ich predyspozycji zawodowych
 • Upowszechnianie muzyki klasycznej poprzez organizację koncertów na najwyższym poziomie w różnych instytucjach społecznych, dla różnego rodzaju odbiorców – w szczególności dla osób borykających się z trudnościami osobistymi (imigranci, osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby starsze, itp.) oraz ogólnie, społecznie wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Tworzenie synergii i budowania strategicznego partnerstwa między wyższymi szkołami muzycznymi i instytucjami społecznymi poprzez zaoferowanie wysokiego poziomu kształcenia, nauczania i innowacji społecznej.
 • Rozprzestrzenianie modelu nauczania Musethica i wykorzystania swoich wyników poprzez współpracę z uczelniami na całym świecie.

WARTOŚCI

 • Każdy koncert jest traktowany z największą uwagą i profesjonalizmem, niezależnie czy jest on grany w sali koncertowej czy w innym miejscu. Szanujemy każdą publiczność, jak i graną muzykę. Repertuar jest taki sam jak na renomowanych salach koncertowych i nie wprowadza się żadnych zmian, w celu zaoferowania tych samych koncertów wszystkim publicznościom. 
 • Musethica zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości w swoich działaniach, jak i w zakresie doboru zarówno mentorów jak i młodych artystów.
 • Musethica przeprowadza międzynarodową selekcję uczniów i nauczycieli. Ma to na celu promowanie mobilności międzynarodowej młodych muzyków oraz zwiększenie świadomości różnorodności społecznej i kulturowej, poprzez planowanie swoich działalności z ośrodkami społecznymi z naciskiem na więzi lokalne. 
 • Młodzi muzycy są wybierani według ich instrumentalnych i muzycznych umiejętności. Za udział w projektach Musethica nie otrzymują oni wynagrodzenia.
 • Mentorzy muzyczni są zaangażowani w uczestnictwo w programie i współpracują z uczniami w sposób profesjonalny, aby wpływać na ich doświadczenie i dać im możliwość uczenia się od najlepszych profesjonalistów muzyki klasycznej. Mentorzy otrzymują wynagrodzenie za lekcje i próby, ale nie za udział w koncertach. 
 • Ścisła współpraca i koordynacja z instytucjami socjalnymi wiąże się z szacunkiem, który te budzą swoją działalnością. Rolą tych ośrodków jest bycie łącznikiem lokalnym dla projektów Musethica. Pracownicy tych instytucji są źródłem inspiracji i ciągłych ulepszeń. Ich udział pozwala na wymianę doświadczeń oraz innowację w nauczaniu muzyki klasycznej jako języka uniwersalnego.