Czym jest Musethica?

Musethica jest organizacją non-profit działającą w Niemczech, Izraelu, Polsce i Hiszpanii oraz współpracującą z partnerami w Chinach, Francji i Szwecji.

Musethica jest programem edukacyjnym dla młodych, wybitnych muzyków. Jest to nowoczesny model edukacji wdrążający udział w koncertach jako część procesu nauczania. Musethica oferuje koncerty na najwyższym poziomie, w miejscach dostępnych dla wszystkich odbiorców. Jest to niepowtarzalne podejście do edukacji, które odmienia społeczeństwo.

Musethica oferuje młodym, wykwalifikowanym artystom możliwość regularnych występów na wielu koncertach jako część ich edukacji muzycznej. Sztuki grania na koncertach nie można opanować na lekcjach, można jej się nauczyć wyłącznie przed publicznością.

Wspólnie ze znanymi muzykami i nauczycielami uczniowie przygotowują koncerty wysokiej jakości. W ten sposób oferują koncerty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szpitalach, obozach dla uchodźców, przytułkach dla bezdomnych, szkołach specjalnych oraz innych organizacjach społecznych i humanitarnych. Niektóre koncerty odbywają się w tradycyjnych salach koncertowych.

Muzycy grają charytatywnie, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. Przygotowanie koncertów wymaga wyzwań artystycznych i emocjonalnych, które pozwalają muzykom rozwijać się oraz równocześnie pomagają eliminować bariery czyniąc społeczeństwo bardziej otwartym. Dzięki temu uczniowie poznają nowe znaczenie muzyki i ich rolę w społeczeństwie, jako profesjonalni muzycy.

Celem organizacji non-profit jest integracja modelu Musethica w systemie szkolnictwa wyższego. W ten sposób, Musethica oferuje wiele koncertów dla odbiorców, którzy nie mają okazji uczestniczyć w koncertach w tradycyjny sposób. Musethica organizuje przynajmniej sto koncertów w ciągu roku szkolnego.

Idea Musethica została stworzona przez altawiolinistę Avri Levitan i oficjalnie weszła w życie w 2012 roku w Saragossie (Hiszpania), pod patronatem profesor  Carmen Marcuello.