Uczestnictwo w programie Musethica

Do udziału w programie zaprasza się młodych utalentowanych muzyków. Kryteriami wyboru do uczestniczenia w projektach Musethica są jakość techniczna i interpretacyjna kandydata. Uczestnicy są wybierani przez członków Międzynarodowej Komisji Artystycznej.

W tym celu młodzi muzycy przechodzą proces selekcji, który składa się z niżej wymienionych elementów:

1) listy polecające od dwóch renomowanych muzyków lub instytucji muzycznych

2) nagranie audio lub wideo

3) wywiad

Jak złożyć podanie:

Jeśli chcesz uczestniczyć w ogólnych projektach Musethica, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musethica czy w Tygodniach Musethica wyślij nam swoje CV, dwa listy polecające oraz nagranie, jak opisane wyżej, na adres info@musethica.org.

Musethica Mastering Performance Program Hiszpania 2015-2016

Ten program jest przeznaczony dla istniejących już kwartetów smyczkowych z doświadczeniem oraz dla muzyków, którzy chcieliby stworzyć i skonsolidować kwartet podczas tego siedmiomiesięcznego programu edukacyjnego. Średnia wieku kwartetu nie powinna przekraczać 30-u lat i wszyscy jej członkowie muszą być pełnoletni i zamieszkiwać podczas trwania programu w Hiszpanii. Wstępni kandydaci zostaną wybrani w oparciu na ich Curriculum Vitae i osiągnięcia, następnie odbędą się przesłuchania wybranych kandydatów, aby wybrać ostateczny kwartet, który weźmie udział w programie edukacyjnym Musethica Mastering Performance Program. (Aby zapoznać się z dokładnymi informacjami kliknij ten link)

Musethica Mastering Performance Program Izrael

Informacje o warunkach uczestnictwa wkrótce będą dostępne.