Koncept

Przygotowując koncerty muzyki klasycznej należy brać pod uwagę, że rolą instrumentalisty jest bycie łącznikiem pomiędzy zapisem nutowym a słuchaczem. Artysta musi „przetłumaczyć” i ożywić tekst oraz informację muzyczną na dźwięki, które docierają do słuchacza.  

Model Musethica wdraża te fundamentalne podstawy nauczania, które mają na celu poprawę umiejętności przekazywania wyobraźni muzycznej artysty poprzez grę na instrumencie. Po zdobyciu pierwszorzędnych umiejętności motorycznych w zakresie gry na instrumencie, artysta używa ich, aby tworzyć nowe pomysły muzyczne. Innymi słowami, ruch fizyczny musi być używany w sposób intuicyjny, automatyczny, aby mógł wyrazić to co artysta chce przekazać, zgodnie z zapisem nutowym. 

Aby rozwinąć te złożone umiejętności, muzyk musi regularnie występować przed publicznością. Jednakże, ten ważny element nie jest włączony w tradycyjny system nauczania muzyki klasycznej. Akademie muzyczne proponują jedynie bardzo ograniczoną ilość występów, jak koncerty klasowe czy wydziałowe, które przeważnie mają miejsce raz lub dwa razy w ciągu semestru. Podczas tych koncertów studenci znajdują się pod silną presją psychologiczną, będąc oceniani przez swoich kolegów i nauczycieli. Ten typ koncertów działa jak sprawdzian i w takich warunkach granie z muzyczną wyobraźnią jest praktycznie niemożliwe. Emocje, które podczas tych koncertów odczuwają młodzi artyści, takie jak strach, stres, wstyd czy presja konkurencyjna spowalniają komunikację w płacie czołowym mózgu odpowiedzialnym za wyuczone działania ruchowe. Aby być dobrym muzykiem klasycznym należy rozwinąć intuicję muzyczną, żeby grać nie „technicznie”, czy „mechanicznie”, lecz artystycznie. 

 

Metody nauczania

Mentorzy i uczniowie

Młodzi muzycy, mentorzy muzyczni oraz repertuar są starannie dobierani według ich wybitności i wysokiej klasy. 

Nauczycieli w programie edukacyjnym Musethica nazywamy mentorami: to oni intensywnie przygotowują koncerty wraz z młodymi muzykami podczas wykładów mistrzowskich, których udzielają w ramach programu nauczania Musethica. Jedną z wyróżniających cech Musethica jest to, że mentorzy występują na koncertach razem ze swoimi uczniami. Ta metodyka stawia wysokie wymagania nauczycielom i stanowi wyzwanie dla młodych muzyków. Ta interakcja pomiędzy mentorami i uczniami poprzez próby i koncerty jest kluczowym elementem programu nauczania Musethica. 

Podczas niektórych projektów, warsztatów czy festiwali mentorzy i uczniowie mieszkają razem przez pewien okres czasu. Ten rodzaj pracy umacnia relacje między uczniami a mentorami, co pozwala zwiększyć intensywność pracy, promuje wymianę doświadczeń oraz ułatwia wspólne uczenie się od siebie nawzajem. 

Publiczność

Publiczność na koncertach Musethica jest różnorodna, szczera i wymagająca. Na koncerty w instytucjach socjalnych uczęszczają różnego rodzaju odbiorcy, od dzieci po ludzi w podeszłym wieku, szczególnie osoby z trudnościami osobistymi (imigranci, osoby niepełnosprawne, osoby ciężko chore, itp.) i wszystkie inne grupy społeczne wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Ten rodzaj publiczności ma małe lub nijakie doświadczenie w muzyce klasycznej i uczęszczaniu na jej koncerty. Dlatego koncerty Musethica w instytucjach socjalnych odbywają się w miejscach, które są używane w zajęciach codziennych tych ośrodków (jak sale gimnastyczne, szpitalne poczekalniach, sale lekcyjnych, kawiarenki, itp.), aby przybliżyć interakcję pomiędzy muzykami a publicznością. Te warunki stawiają wysokie wymagania techniczne od muzyków, którzy muszą przezwyciężyć trudności związane z akustyką pomieszczenia oraz nawiązać szybki kontakt z publicznością.