Instytucje społeczne

Ścisła współpraca i koordynacja z ośrodkami pomocy społecznej odbywają się z należnym szacunkiem dla ich działalności. Rolą tych ośrodków jest bycie łącznikiem lokalnym dla projektów Musethica. Pracownicy tych ośrodków są źródłem inspiracji i ciągłych ulepszeń. Ich udział pozwala na wymianę doświadczeń oraz innowację w nauczaniu muzyki klasycznej jako języka uniwersalnego.

Kryteriami wyboru dla instytucji społecznych są zaangażowanie w społeczność lokalną oraz projekty realizowane przez dany ośrodek, rozpatrywane pod względem dostępności i interesu ogółu społeczeństwa. Szczególną uwagę zdobywają ośrodki, które pracują ze społecznością wykluczoną lub w zagrożeniu wykluczenia. Ponadto instytucje te muszą być charytatywne i publiczne. 

Koncerty w ośrodkach pomocy społecznej reprezentują 85% repertuaru koncertów Musethica, natomiast reszta koncertów jest otwarta dla publiczności w salach koncertowych lub miejscach publicznych. Koncerty, które odbywają się w ośrodkach pomocy społecznej trwają 45 do 60 minut, natomiast te w tradycyjnych salach koncertowych trwają tyle ile tradycyjne koncerty. Instytucje społeczne współdecydują o rozwoju projektu, włączając wybór miejsca, czasu oraz docelowej grupy odbiorców.

W sferze społecznej, rozpoczyna się proces spotkań i wymian poglądów z liderami instytucji społecznych. Ich celem jest ustalanie jak najlepiej zintegrować regularne koncerty Musethica w działalność tych ośrodków, aby w pełni włączyć je do programu tych organizacji. W ten sposób promuje się pozytywny efekt muzyki klasycznej w rutynowych działaniach danego ośrodka. 

Partnerzy socjalni

Jeśli dana instytucja społeczna jest zainteresowana nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem Musethica w twoim kraju, zapraszamy do skontaktowania się z nami drogą e-mailową:

Kontakt generalny info@musethica.org
Niemcy leoniepetersen@musethica.org
Izrael dafnalevitan@musethica.org
Polska                   ewalutowska@musethica.org
Hiszpania carmenmarcuello@musethica.org