מבנה ארגוני

המבנה הניהולי של מוזתיקה מאורגן בשתי רמות: הרמה הארצית והרמה הבינלאומית. הרמה הארצית היא זו שמיישמת את הפעילות השוטפת של מוזתיקה בתחומה, בעוד שהמטרה העליונה של הרמה הבינלאומית היא חיזוקו של תהליך קבלת ההחלטות המשותפות והאחריות לוודא שערכיה של מוזתיקה מיושמים כהלכה.

רמה ארצית

– עמותת מוזתיקה בספרד (2012)
– עמותת מוזתיקה בגרמניה (2013)
– עמותת מוזתיקה בישראל (2014)
– עמותת מוזתיקה בפולין (2015)

בנוסף, מוזתיקה עובדת ומשתפת פעולה גם עם גורמים שונים בסין (2014), שוודיה (2015), צרפת (2015) וממשיכה להתרחב בעולם.

רמה בינלאומית

הוועדה האמנותית הבינלאומית
– המועצה הבינלאומית (בתהליך)