שותפים ונותני חסות

האלמנטים האופייניים והייחודיים של מוזתיקה הופכים אותה לפרויקט ייחודי הבולט במעורבותו בלימודים גבוהים של מוסיקה קלאסית, בקהילה המקומית וברשת הקהילתית, כמו גם בנגישות שלו לתרבות.
תדמיתה של מוזתיקה מתקשרת ליוקרה של הארגון, המתבטאת בנגנים מעולים צעירים, מוסיקאים מקצועיים בעלי יוקרה בינלאומית המשתתפים בפרויקט כמנטורים של המוסיקאים הצעירים והגופים הקהילתיים המשתפים עמנו פעולה.
מוזתיקה מהווה דוגמה אישית לתכנית המתפרשת בעולם האקדמי ברמה בינלאומית.
על מנת לקבל את המימון הדרוש לפתח ולקדם את התכנית החינוכית שפותחה על ידי מוזתיקה, הכנו תכנית לתורמים ונותני חסות מחברות ומוסדות ציבוריים ופרטיים. סיקור תקשורתי מקומי ובינלאומי אוהד של מוזתיקה הוא חלק מהתדמית של התומכים בנו.
מטרתנו היא ליצור מערכת יחסים ייחודית המבוססת על השתתפות התורמים, השותפים ונותני החסות בפעילות העמותה, תוך מקסום הנראות וההכרה בהם.

info@musethica.orgלעוד מידע:

 

International Sponsors

No data available

Sponsors and Partners in Spain

Sponsors
Partners


Sponsors and Partners in Germany

AllianzKulturstiftung
Lottostiftung

Sponsors and Partners in Israel

Sponsor and Partners in Poland

No data available