מרכזים קהילתיים

שיתופי הפעולה עם המוסדות והארגונים בקהילה נעשים ברגישות ומתוך כבוד למאפיינים השונים של כל מוסד. התפקיד שיש לכל אחד ממרכזי הקהילה בפעילות מוזתיקה הוא מהותי ורב חשיבות, מתוך כך שהם מהווים את עמוד השדרה החברתי המקומי לתכנית.
הקהל במרכזים הקהילתיים הוא מקור ההשראה שלנו והמניע לשיפור ביכולות המקצועיות של המוסיקאים ויש לו תרומה משמעותית ביצירת חוויה יצירתית והפיכת המוסיקה לשפה אוניברסלית.
המוסדות הקהילתיים צריכים לפעול ללא מטרות רווח או להיות ציבוריים, הם לוקחים חלק בפעילות בקהילה המקומית, פועלים למען מטרות שיש בהן עניין ציבורי רחב והם מכוונים לסייע לאוכלוסיות מיוחדות.
הקונצרטים בקהילה מהווים לפחות 85% מהקונצרטים של מוזתיקה, והשאר נערכים במקומות ציבוריים ופתוחים לקהל הרחב. משך הקונצרטים במרכזי הקהילה כ-40 עד 60 דקות, בעוד שהקונצרטים באולמות הרגילים נמשכים כזמן קונצרט רגיל. המוסדות בקהילה משותפים בהחלטה לגבי הופעה בפני קבוצות ייחודיות במוסדות השונים ובמקום קיום הקונצרט.
השאיפה היא לשלב את הפעילות של מוזתיקה לתוך הפעילות השוטפת של המוסדות בקהילה כך שתהווה חלק בלתי נפרד מתכניות המוסד. השילוב הזה מגביר את יעילות ההשפעה שיש למוסיקה על הקהל הנחשף לה .
הרפרטואר בקונצרטים הנערכים בקהילה זהה לזה המנוגן באולמות הקונצרטים הגדולים לקהל הרחב.

שיתוף מוסדות בקהילה

אם אתם מעוניינים בשיתוף פעולה עם מוזתיקה אנא צרו קשר איתנו:

פניות כלליות (אנגלית) info@musethica.org
גרמניה leoniepetersen@musethica.org
ישראל dafnalevitan@musethica.org
פולין ewalutowska@musethica.org
ספרד carmenmarcuello@musethica.org