Musethica with Gotland Chamber Music Festival, 24-28 July, Sweden

Public concert

12:00 St Nikolai Ruin, Visby

Concerts in social centers

24.07.2017
9:30 Dagverksamhet Bråtet i Slite
11:00 Kilåkern i Slite
14:45 Gotlands Sjukhem

25.07.2017
9:30 Kortidsboende

 

Musicians

Edi Kotler, violin
Haran Meltzer, cello
Avri Levitan, viola

Repertoire

Mozart divertimento, e-flat major